Dotační projekty

Projekt:

Inovace čepu u výroby dopravních řetězů ve společnosti MORAVIA ŘETĚZY a.s.

Společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009624
„Inovace čepu u výroby dopravních řetězů ve společnosti MORAVIA ŘETĚZY a.s.".

Cílem projektu je zvýšení technických a užitných hodnot výrobků. Výsledkem provedené inovace bude kvalitativně lepší výrobek. Současně s touto aktivitou dojde k zefektivnění procesu výroby. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

Projekt:

Inovace výroby ozubeného hřebene ve společnosti MORAVIA ŘETĚZY a.s.

Společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009625
„Inovace výroby ozubeného hřebene ve společnosti MORAVIA ŘETĚZY a.s.".

Předmětem projektu je zavedení inovovaného výrobku do výroby. Inovovaný výrobek je výsledkem vývojové činnosti, na které žadatel spolupracoval s vysokou školou a dalším externím subjektem v uplynulých letech. Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

 

Projekt:

Výzkum a vývoj dopravních řetězů

Společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010729
„Výzkum a vývoj dopravních řetězů".

Projekt je zaměřen na oblast vývoje a aplikovaného výzkumu dopravních řetězů. Cílem řešení projektu je dosažení zvýšené životnosti, bezpečnosti a spolehlivost dopravních řetězů typu FV při současném zvýšení efektivnosti jejich výroby – snížení materiálových a energetických nákladů výroby. Splnění těchto cílů přispěje k rozšíření možnosti využití vyvinutých dopravních řetězů v podmínkách se zvýšeným zatížením negativními přírodními a technickými vlivy. Na operaci je poskytována finanční podpora EU. 

 OPPIK

Realizace dotačních projektů jsou po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťovány ve spolupráci s firmou JVM-RPIC, spol. s r.o.

Projekty OPPIK Dotační projekty

 

Tato stránka používá cookies. Vice info