GALLOVY ŘETĚZY

Gallovy řetězy mají specifické konstrukční řešení, kdy na řadě čepů je nasunuto několik řad destiček, zpravidla dvě až tři řady, ale i více, dle zatížení v dané aplikaci. Destičky bývají osmičkového nebo rovného tvaru, volně se na čepu otáčejí a jsou jištěny roznýtovaným čepem. Ke spojení se používají spojky sestávající se z hladkého čepu, rozpěrného válečku, který nahrazuje osazení, a závlaček.

Gallovy řetězy se používají v průmyslových aplikacích, kde je třeba přenosu velké tažné síly a přitom velmi malé obvodové rychlosti, např. u stavidlových vrat na přehradách, výtazích, eskalátorech a jiných zdvihacích zařízeních.

Tato stránka používá cookies. Vice info