Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých našimi zákazníky a zájemci o naše produkty.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MORAVIA ŘETĚZY a.s., IČ: 26223139, se sídlem Hulínská 1799/1, 767 01 Kroměříž, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7498 (dále jen „Správce"). Jako Správce jsme nejmenovali žádného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, (dále jen Nařízení"), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů

Jaké údaje zpracováváme a v jakém rozsahu

Zpracováváme jen základní osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete při osobním kontaktu, telefonicky či písemně a v to rozsahu, ve kterém je potřebujeme pro plnění našich smluvních závazků a zákonných povinností. Kromě údajů poskytnutých Subjektem údajů (tedy Vámi) zpracováváme i údaje z veřejných zdrojů, např. pro kontrolu a uvedení identifikačních údajů do smluv (údaje z Obchodního, rejstříku, živnostenského rejstříku apod.).
Zpravidla jde o údaje:
Identifikační – sloužící k Vaší nezaměnitelné identifikaci (jméno a příjmení, případně titul, IČ, DIČ)
Kontaktní – umožňující kontakt s Vámi (kontaktní email, poštovní adresa, telefon, fax)
Další nezbytné údaje pro plnění smluv (bankovní spojení)
Další navazující informace jako funkce ve firmě, jaké produkty jsme Vám dodávali, historie komunikace, apod.
Nezpracováváme informace z kategorie citlivých osobních údajů.

Důvody a doba zpracování osobních údajů

Plnění smlouvy - osobní údaje zpracováváme z důvodu splnění smluvního závazku mezi Vámi a námi, případně z důvodu jednání předcházejícího uzavření a splnění smlouvy. Tedy jde o vyřízení Vašich objednávek, dotazů, poptávek a jiných smluvních vztahů. Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

Plnění zákonné povinnosti – osobní údaje zpracováváme, abychom splnili naše zákonné povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných právních předpisů. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

Oprávněný zájem Správce – Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i na základě našeho oprávněného zájmu, jako je např. marketing (rozesílání informací o našich produktech, analýza návštěvnosti webu, zákaznický servis, zjištění spokojenosti s dodanými produkty) v případě našich zákazníků nebo ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy.

Souhlas – v případě, že k nějakému konkrétnímu účelu zpracování musíme mít Váš souhlas, zpracováváme poskytnuté údaje, jen pokud nám tento souhlas dáte. Může jít např. o zasílání marketingových sdělení bez předchozího obchodního kontaktu. Než nám souhlas udělíte, vždy budete dopředu znát konkrétní účel, ke kterému se Váš souhlas váže, jaké údaje na základě něj budeme zpracovávat, a po jak dlouhou dobu. Zpracovávat Vaše údaje budeme po dobu 5 let nebo do odvolání Vašeho souhlasu.
Souhlas můžete odvolat kdykoliv.

Bez existence alespoň jednoho právního titulu osobní údaje nezpracováváme.

Zpřístupnění osobních údajů dalším osobám

Některé osobní údaje můžou být poskytnuty dalším příjemcům (zpracovatelům) a to v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy nebo naší zákonné povinnosti. Jde zejména o případy orgánů státní správy, poskytovatele přepravních a poštovních služeb, poskytovatele účetního a daňového poradenství, poskytovatele právních služeb. Osobní údaje neposkytujeme do třetích zemí (= mimo evropský hospodářský prostor).

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádíme ve svém sídle a to automatizovaně prostřednictvím svých technických prostředků a neautomatizovaně v listinné formě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro ochranu osobních údajů. Za tímto účelem jsme přijali technická a organizační opatření, aby byla zajištěna odpovídající úroveň zabezpečení a předešlo se neoprávněnému zpracování, přenosu či zneužití osobních údajů. Všechny osoby, které přijdou do kontaktu s Vašimi osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost a respektují Vaše právo na ochranu soukromí.

Informace o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům - budeme Vás informovat v lhůtě do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti, zda osobní informace o Vás zpracováváme či nikoliv, a pokud ano, tak v jakém rozsahu. (čl. 15)

Právo na opravu osobních údajů – bez zbytečného odkladu opravíme nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. (čl. 16)

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut") – v případech stanovených zákonem nebo Nařízením bez zbytečného odkladu provedeme výmaz Vašich osobních údajů, avšak pouze za podmínky, že nejsme vázáni zákonnou povinností tyto údaje nadále zpracovávat či archivovat (čl. 17)

Právo na omezení zpracování - v případech stanovených Nařízením máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. (čl. 18)

Právo na přenositelnost údajů - za podmínek stanovených v Nařízení máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. (čl. 20)

Právo vznést námitku – z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Pakliže nemáme oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi právy a svobodami, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat. (čl. 21)

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (čl. 22)
V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Podrobnější popis jednotlivých práv zpracovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů naleznete zde.
Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

V případě dotazů a požadavků v souvislosti se zpracováním a ochranou Vašich osobních údajů v naší společnosti nás můžete kontaktovat na e-mailu osobni.udaje@moravia-retezy.cz .  
Dovolujeme si Vás upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Vámi, Vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Účinnost od 23.5.2018

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti